کارخانه آرد ماشین - مشاور و سازنده ماشین آلات صنایع آرد سازی و سیلوها

کارخانجات صنعتی آردماشین

شرکت کارخانجات صنعتی آردماشین با اتکاء به ۳۰ سال تجربه خانوادگی مؤسسین خود در صنعت تولید ماشین آلات آردسازی در سال ۱۳۶۱ تأسیس گردید و از همان ابتدای تأسیس با پویایی فوق العاده، همواره توسعه کمی و کیفی تولیدات و انطباق تکنولوژی موجود با تکنولوژی پیشرفته دنیای صنعتی اروپایی را در سرلوحه اهداف خود قرار داد.

 جهت دستیابی به چنین هدفی، حرکت وسیعی از تحقیق، مطالعه، بررسی و ارزیابی آخرین یافته ها در زمینه صنعت تولید ماشین آلات آردسازی شکل گرفت، در این رابطه مهندسین مجرب شرکت آردماشین از شرکت های تولیدی متعددی در اروپا بازدید به عمل آورده و پس از ارزیابی دانش و تکنولوژی پیشکسوتان برجسته این صنعت، شرکت SANGATI ایتالیا جهت انتقال تکنولوژی به این شرکت انتخاب گردید و قرارداد مربوطه در سال ۱۳۶۷ به امضاء طرفین رسید و موجبات رقابت کیفی تولیدات در سطح جهانی مهیا شد.

 امروزه اين شركت با دارا بودن مجموعاً ۶۰ سال سابقه علمی و عملی به عنوان یک قدرت شناخته شده دارای تکنولوژی تولید پیشرفته ترین ماشین آلات آردسازی با بالاترین کیفیت و بازدهی در این صنعت می باشد.

 شرکت آردماشین با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و قطعات استاندارد شرکت های معتبر قادر به تولید ماشین آلات آردسازی و تجهیزات سیلوهای غلات در حد کیفی بسیار بالا بر پایه مقررات ISO 9001 و با ویرایش ۲۰۰۸ و با قیمتی به مراتب مناسب تر از رقبای اروپائی است و تاکنون کارخانجات متعددی به صورت کلید تحویل را در خاورمیانه و امریکای مرکزی و جنوبی بر مبنای استانداردهای شناخته شده بین المللی را در ظرفیت های مختلف طراحی، نصب و راه اندازی نموده است.

 قابلیت شرکت آردماشین منحصر به تولید ماشین آلات کارخانجات جدید الاحداث نبوده، بلکه بازسازی و نوسازی کارخانجات قدیمی و افزایش ظرفیت و کیفیت تولیدات این کارخانجات نیز از تجربیات بارز این شرکت می باشد.

 مدیریت، کادر مجرب و مهندسین مبتکر شرکت آردماشین، با اتکا به گذشته موفقیت آمیز خود در پیشبرد استراتژی تولید مدرن ترین ماشین آلات آردسازی پیشرو به سوی آینده درخشان خواهند بود.