پوليدور AMPUL

پوليدور AMPUL

این دستگاه ذرات را به صورت بلغور درآورده و پوست و جوانه ذرت را به صورت پودر شده و مخلوط از آن جدا می کند. تمامی این فرآیند تنها در یک مرحله انجام می شود.

  • این دستگاه جهت تولید بلغور ذرت (Grits) و آرد ذرت درشت، بسیار ایده آل می باشد.
  • روتور و پوسته دارای طراحی فوق العاده ای است به طوری که باعث شده بین دانه های ذرت سایش بسیار مطلوبی ایجاد شود و فشار هوای داخلی روتور ضمن تمیز کردن توری، بلغور را نیز پاک سازی می کند.
  • این دستگاه بسیار کارآمد بوده و به طور فوق العاده ای جوانه را از ذرت جداسازی می کند.